Тема: Історія розвитку Windows(інформатика 1 кл.)

Операційна система (ОС) – це комплекс програм, що організовують діалог з користувачем, здійснюють управління комп’ютером, його ресурсами, запускають інші програми на виконання.

Класифікація операційних систем

по типу інтерфейсу – неграфічні і графічні;

за кількістю виконуваних одночасно задач однозадачні і багатозадачні;

за режимом роботилокальні і мережеві.

До графічних, багатозадачних, мережевих належать операцій­ні системи сімейства Windows (Windows’95, Windows’98, Windows NT, Windows’2000, Windows’XP, Windows’2003), а також опе­раційна система UNIX фірми AT&T.

Історія розвитку Windows.

Поява операційної системи MS DOS у 1981 році стала видат­ною подією комп’ютерного світу, комп’ютери стали відносно про­стими і доступними для спеціалістів. Але починаючому корис­тувачу важко було працювати з MS DOS, йому доводилось запам’ятовувати велику кількість команд, спілкування з комп’ю­тером вимагало набору з клавіатури багатосимвольних команд.

Корпорація Microsoft паралельно до випуску нових, вдосконалених версій MS DOS, випускала так звані «операційні оболонки» Windows. Ці розробки не мали популярності до появи в 1992 році оболонки Windows 3.1, яка працювала під керуванням старої MS DOS. Слід відмітити Windows 3.1 як початок ери Windows-програм.

Враховуючи помилки в попередніх версіях і побажання міль­йонів користувачів, корпорація Microsoft у 1995 році випускає нову версію Windows — операційну систему Windows’95.

Windows’95 має графічний інтерфейс (взаємодію з корис­тувачем), екран монітора має вигляд робочого столу і папок на ньому, панель задач дає огляд задач, які виконує система в даний момент.

У Windows’98 (1998 рік) збережено інтерфейс Windows’95, вдосконалені засоби користування, спрощена робота у всесвітній мережі Internet. Подальший розвиток операційних систем втілився в операційні системи XXI століття: Windows‘2000 і WindowsXP (2001 рік).

Всі перелічені програмні продукти відзначаються «спадко­ємністю»: будь-яка програма, розроблена раніше, буде працювати і на сучасних версіях Windows, але не навпаки.

Виконання багатьох дій в ОС Windows автоматизоване за допомогою спеціальних програм-

Кожна виконувана програма створює своє вікно і тільки в ньому працює. Windows створює для користувача багатозадачний режим, щоб можна було, наприклад, паралельно працювати в гра­фічному редакторі, набирати з клавіатури документ у текстовому редакторі і слухати музику.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*