Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь).

Тема. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь). Перенос слів зі знаком м’якшення ь. (Вправи 224-228.)

Мета. Формувати в учнів навички правильної вимови й написання слів із знаком м’якшення. Розвивати вміння здійснювати перенос слів

із знаком м’якшення, робити звуко-буквений аналіз таких слів. Обладнання. Таблиця «Пиши красиво і правильно», малюнки: олень, лось,лань, сіль, рись, заєць, кріль.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання.

Зачитування тексту диктанту безперервної дії з уроку 111 і далі (3—4 учні виступають зі своїми повідомленнями — власним варіантом продов­ження диктанту).

II. Каліграфічна хвилинка.

1.Запис знаку м’якшення (зі з’єднанням і без нього).

ьььь

2.Вправа-конкурс.

—         Каліграфічно запишіть якомога більше слів зі знаком м’якшення
(час для запису — 2 хвилини).

3. Зачитування записаних слів. Спостереження за вимовою м’яких при­ голосні»: звуків, визначення букви, яка «означає м’якість них приголосних.

III.Робота над новим матеріалом.

1.Самостійне опрацювання вправи 224 (усно).

—      Яка буква позначає м’якість звука [н’]? (Буква «знак м’якшення»)

2.Вибіркове списування (за вправою 225).

а) Самостійне читання вірша;

б) вибіркове списування за завданням 2:

в) спостереження за вимовою парних твердих та м’яких приголосних звуків.

Висновок. М’якість приголосних звуків позначається буквами і, я, ю, є і знаком м’якшення ь.

3.Опрацювання правила (с. 95). Фізкультхвилинка.

4.Творча вправа 226.

—      Спишіть, змінюючи слова за зразком (багато   — один).

5.Самостійне творче списування (за вправою 227) з фронтальною пере­віркою.

—       Спишіть слова, вставляючи, де треба, знак м’якшення.

6.Малюнковий диктант із самоперевіркою.

Слова завчасно записані на закритій дошці. Учитель показує малюн­ки, а учні записують слова: олень, лось, лань, сіль, рись, заєць, кріль.

Назвіть м’які приголосні у кожному слові і букви, які позначають
м’якість попередніх приголосних звуків.

7.Перенос слів із знаком м’якшення.

—Випишіть із каліграфічної хвилинки слова зі знаком м’якшення всередині слова.

—Як би ви перенесли таке слово з рядка в рядок?

Діти пропонують свої варіанти відповідей. Вчитель, при потребі, ви­правляє, спрямовує.

IV.Підсумок уроку.

V.Домашнє завдання з інструктажем.

Вправа 228, с. 95 — правило.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*