Тема. Добір спільнокореневих слів, що належать до різних ча¬стин мови

Мета: закріплювати знання про іменники, прикметники, дієслова (без зазначення термінів); добирати спільнокореневі слова, що на¬лежать до різних частин мови, визначати в них корінь; розширювати лексичний запас учнів; виховувати шанобливе ставлення до народних символів України.
Обладнання: заготовки для виконання вправи 64.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань учнів та мотивація навчання
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 60)
— Прочитайте, як ви замінили кожний вислів одним словом. (Слу¬жити, косити, рибалити, дарувати, лікуватися, голосувати)
— Назвіть корені у споріднених словах.
— Як ви поділили для переносу слова нести і здіймати?
— Що називають коренем?
— Які слова є спільнокореневими?
— Як правильно визначити корінь?
2. Хвилинка чистопису ол ов яч листячко
— Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Голова, солома, сова,
стовп, морячка, бурячок)
— Назвіть споріднені слова до слова морячка. Визначте в них корінь.
(Море, морський)
III. Повідомлення теми й мети уроку
— Сьогодні навчимося добирати споріднені слова, що називають ознаки, предмети та їх дії. Також пригадаємо назви місяців і зробимо висновок, як вони отримали свої назви.
IV. Робота над вивченням нового матеріалу
1. Колективна робота (вправа 61)
— До поданих назв дій доберіть назви предметів та назви ознак. (Розуміти — розум, розумний; теплішати — тепло, теплий; світити — світло, світлий; зеленіти — зелень, зелений)
— Запишіть за зразком і визначте корені слів.
2. Коментоване письмо (вправа 62)
— Прочитайте. Виділені слова замініть спільнокореневими і зали¬шіть. Визначте корені слів.
3. Робота з віршем (вправа 63)
— Прочитайте вірш й знайдіть слова — назви дій.
— Як ви розумієте значення цих слів?
— Випишіть парами спільнокореневі слова.
— До яких слів у вірші немає спільнокореневих?
— Назви ще яких місяців можна пояснити за допомогою споріднених слів?
4. Фізкультхвилинка
5. Гра «Зниклі місяці» (вправа 64)
— Візьміть заготовки, які лежать у вас на партах, і допишіть корені слів так, щоб утворилися назви місяців.
— Яких місяців серед записаних немає? (Лютий, листопад)
— Який місяць зиму починає, а який — кінчає? Запишіть відповідь за схемою
Грудень , а _.
6. Самостійна робота (вправа 65)
— Яка відмінність у значенні слів лівого і правого стовпчиків?
— Спишіть і позначте у словах корінь.
7. Колективна робота (вправа 66)
— До поданих слів — назв предметів допишіть спільнокореневі слова — назви дій та назви ознак.
— З яким словом — назвою предмета можна сполучити всі три назви ознак?
— Що ви можете розказати про розповідні, питальні й спонукальні речення?
V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Самостійна робота із взаємоперевіркою (вправа 67)
2. Колективна робота (вправа 68)
— Прочитайте вірш мовчки й підготуйтеся до виразного читання.
— З чого видно, що тополі тяжко жилося в чужому краю, що їй дуже хотілося повернутися в Україну?
— Тополя — це рослина, яка символізує Україну. А які ще символи нашої держави ви знаєте?
— Про інші народні символи України ви дізнаєтесь у ході вико¬нання домашньої вправи. Пам’ятайте, що наше ставлення до них по¬винне бути шанобливим.
— Знайдіть і виразно прочитайте питальні й спонукальні речення.
— Випишіть з вірша пестливі назви предметів. До виділених слів доберіть і запишіть спільнокореневі.
ЗІ Робота з віршем (вправа 70)
— Вивчіть вірш напам’ять.
— Правильно запишіть слово, в якому пропущено букву. Доберіть до нього спільнокореневі слова, що відповідають на питання хто? та який?
VI. Підсумок уроку
— Що називається коренем слів?-
— Які слова є спорідненими до слова праця? Визначте в них корінь.
— Які символи України ви знаєте?
— Що ви пригадали сьогодні про розповідні, питальні та спонукальні речення?
VII. Домашнє завдання з інструктажем
Вправа 71. Зверніть особливу увагу на рослини — символи України.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*