Тема. Написання службових слів окремо від інших. Вживання службових слів за змістом речення.

Мета: вчити учнів доречно вживати службові слова в реченнях; формувати навички правильної вимови службових слів і їх написання з іншими словами; удосконалювати навички роботи над реченням; виховувати доброту, чуйність, співчуття; формувати вміння слухати й сприймати тексти з першого прочитування.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 45)
— Зачитайте, як ви зв’язали кожну пару слів за допомогою служ¬бового слова. (Пароплав у морі; автомобіль на дорозі; міст через річку; хмара в небі; вугілля під землею; гриб під деревом)
— Які речення з утвореними словосполученнями ви склали/
— Чи всі службові слова ви писали окремо від інших слів? (Так, бо це слова, тому їх треба писати окремо одне від одного.)
2. Хвилинка чистопису Під за над від перед до
— Запишіть ці слова. Доберіть до них такі слова, щоб вийшли пари з протилежним значенням. Наприклад, з портфелем — без портфеля. (Під кущем — над кущем; за школою — перед школою, від бабусі — до бабусі)
— Як ви писали службові слова? (Окремо від інших слів)
III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення геми й мети уроку
1. Гра «Спіймай службове слово»
— Я буду проказувати речення, а ви оплесками у долоні ловитимете службові слова.
( У) ліс (під) ялинкою жив заєць (із)зайчихою.
(За) лісом, ( за)пралісом золота діжа сходить.
(Над )нашою хатою пролетіли журавлі.
Молодші школярі йдуть (до) школи ( з ) радістю.
— Отже, сьогодні ми будемо знаходити в реченнях службові слова й правильно їх писати разом з іншими. З’ясуємо, чи дійсно службові слова необхідні в нашій мові. Також будемо вчитися аудіювати тексти.
IV. Робота над вивченням нового матеріалу
1. Колективна робота з підручником (вправа 46, 47)
— Прочитайте казку «Зайчик і Місяць».
— Подумайте, від чого стало тепло Зайчикові. Чи справді промені Місяця були теплими? (Зайчикові стало тепло від співчуття Місяця, від того, що в стогу соломи Зайчик зігрівся. А промені Місяця не дають тепла.)
— Чим Місяць допоміг Зайчикові? (Своєю чуйністю він, підказав Зайчикові, що можна сховатися й зігрітися у стогу соломи.)
— Визначте в тексті зачин і кінцівку.
— Випишіть спонукальні речення. (Місяцю, любий, погрій мене своїми променями. Іди полем, полем. Прямуй до високого стогу соломи.)
— Прочитайте вголос речення, в яких є слова ввічливості, звер¬тання. (Місяцю, любий, погрій мене своїми променями. — Звертання Місяцю, любий. Спасибі, любий Місяцю. — Слово ввічливості спасибі; любий Місяцю — звертання.)
— Вставте у вправі 47 замість крапок службові слова і все запишіть. (Повиває (звідки) з лугу; сів (де?) під кущем; прямуй (куди?) до стогу; за¬рився (куди?) в солому;усміхається (до кого?) до Місяця.)
— Звірте свою роботу із виконаним завданням на дошці й виправте помилки.

V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Самостійна робота (вправа 48)
2. Робота з картками
— Зараз ви одержите картки, на яких написані самостійні слова, а також набір службових. До кожного самостійного треба дібрати служ¬бове. Картки — за двома варіантами.
Іваріант: (на) полі, (на) дереві, (у) лісі, (під) дубом, (за) селом, (до) міста, (через) річку, (без) турбот, (біля) озера.
II варіант: (за) обрієм, (від) бабусі, (над) ставком, (з) каші, (під) стільцем, (біля) печі, (на) столі, (у) відрі.
Виконайте роботу й обміняйтесь зошитами із сусідом по парті для перевірки. Якщо є непорозуміння, запитуйте у всього класу.
VI. Навчальне аудіювання. Перевірка аудіативних умінь «Пелюстка і квітка» (Іванка Дівакова. Аудіювання на уроках читання у 2-4 класах. — 2-е вид., перероб. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. — 48 с. — С. 7-8).
VII. Підсумок уроку
— Навіщо ми використовуємо службові слова? (Для зв’язку самостійних слів у реченні)
— Наведіть приклади. (Діти гралися майданчику. — Діти гралися на майданчику.)
— Як пишеться службові слова? (Окремо)
VIII. Домашнє завдання з інструктажем
Вправа 49.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*